FANDOM


Tony Padilla: Deuteragonista sezonu 3,uczeń liceum.Jest najlepszym przyjacielem Clay'a.Nie był na kasetach Hannah ale został przez nią poproszony o ich dostarczenie.był (Tritagonistą) pierwszego i drugiego sezonu.