FANDOM


Bryce Walker – uczeń liceum Liberty High. Jest członkiem drużyny baseballowej. Był także związany z samobójstwem Hannah Baker, jako powód nr 12.